Wynajem Apartament├│w w ┼Üwinouj┼Ťciu tel. 0048/881 444 033
wyszukiwarka

Regulamin

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem wynajmu. Akceptacja regulaminu jest konieczna do realizacji usługi.

Zasady rezerwacji apartamentu.

 1. Po zapoznaniu si─Ö z ofert─ů wynajmu Klient  drog─ů elektroniczn─ů dokonuje rezerwacji wst─Öpnej.
 2. Po uzgodnieniu terminu wynajmu oraz ceny za us┼éug─Ö pracownik firmy Apartamenty Bryza przyjmuje rezerwacj─Ö wst─Öpn─ů. Do Klienta zostaje przes┼éane potwierdzenie rezerwacji zawieraj─ůce: cen─Ö , termin wynajmu , wysoko┼Ť─ç zadatku i numer konta , na który ten zadatek powinien by─ç wp┼éacony.
 3. W terminie 2 dni roboczych ( o ile nie zostanie ustalone inaczej ) Klient wp┼éaca na konto firmy zadatek w wysoko┼Ťci 30% ca┼ékowitej ceny wynajmu.
 4. Wp┼éata zadatku w podanym terminie jest jednoznaczna z zawarciem umowy wynajmu oraz akceptacj─ů regulaminu.
 5. Brak wp┼éaty w okre┼Ťlonym terminie mo┼╝e skutkowa─ç anulowaniem rezerwacji o czym Klient nie musi by─ç poinformowany.
 6. Pozosta┼é─ů cz─Ö┼Ť─ç nale┼╝no┼Ťci Klient wp┼éaca w dniu przyjazdu pracownikowi firmy Apartamenty Bryza lub przelewem na konto Wynajmuj─ůcego, przy czym ┼Ťrodki musz─ů si─Ö znale┼║─ç na koncie najpó┼║niej w dniu rozpocz─Öcia wynajmu.
 7. Jakiekolwiek zmiany rezerwacji musz─ů by─ç dokonane w formie pisemnej i b─Öd─ů zawierane na zasadzie dobrowolnego porozumienia stron.
 8. W przypadku rezygnacji z pobytu i poinformowaniu o tym fakcie pisemnie w terminie do 30 dni przed dat─ů rozpocz─Öcia wynajmu zadatek zostaje zwrócony po potr─ůceniu kosztów administracyjnych w wysoko┼Ťci  100 z┼é.
 9. W przypadku rezygnacji z pobytu w terminie krótszym ni┼╝ 30 dni, ale nie pó┼║niej ni┼╝ na 1 dzie┼ä przed dat─ů rozpocz─Öcia wynajmu, Klientowi zostaje zwrócona kwota stanowi─ůca 10% ceny pobytu ( 1/3 zadatku). Okre┼Ťlona wy┼╝ej kwota b─Ödzie zwrócona wy┼é─ůcznie w nast─Öpstwie z┼éo┼╝enia rezygnacji w formie pisemnej.

Rozpoczęcie i zakończenie wynajmu apartamentu

 1. Prosimy o przyjazd w uzgodnionym w rezerwacji dniu, w godzinach 15.00-18.00. Istnieje mo┼╝liwo┼Ť─ç przyjazdu w innym czasie, ale musi by─ç on uzgodniony wcze┼Ťniej. Ewentualna nieobecno┼Ť─ç Klienta w ustalonym dniu rozpocz─Öcia wynajmu b─Ödzie potraktowana jak zerwanie umowy. W przypadku przybycia Klienta po godz. 18.00 zostanie doliczona jednorazowa dodatkowa op┼éata w wysoko┼Ťci 30 z┼é. Pracownik Apartamenty Bryza mo┼╝e odmówi─ç przyj─Öcia Klienta po godz. 22.00 gdy taka pora przyjazdu nie zosta┼éa wcze┼Ťniej uzgodniona.
 2. Klient udaje si─Ö z pracownikiem firmy Apartamenty Bryza do apartamentu w celu sprawdzenia zgodno┼Ťci stanu apartamentu i jego wyposa┼╝enia z wcze┼Ťniej przedstawion─ů ofert─ů. 
 3. Przy braku zastrze┼╝e┼ä pracownik firmy dope┼énia formalno┼Ťci zwi─ůzanych z zameldowaniem ( Klient ma obowi─ůzek przedstawienia dokumentu stwierdzaj─ůcego jego to┼╝samo┼Ť─ç ) i rozliczeniem ko┼äcowym oraz przekazuje klucze do apartamentu.
 4. Po przej─Öciu apartamentu Klient ponosi pe┼én─ů odpowiedzialno┼Ť─ç za znajduj─ůce sie w apartamencie elementy wyposa┼╝enia. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków lub uszkodze┼ä elementów wyposa┼╝enia Klient ma obowi─ůzek ich zg┼éoszenia Wynajmuj─ůcemu najpó┼║niej w dniu nast─Öpnym. Brak zg┼éoszenia jest równoznaczny z brakiem zastrze┼╝e┼ä. Podczas odbioru, przez pracownika Wynajmuj─ůcego, apartamentu po zako┼äczonym okresie wynajmu, dokonane zostan─ů, w obecno┼Ťci Klienta, ogl─Ödziny stanu wyposa┼╝enia. Odmowa udzia┼éu w odbiorze apartamentu nie zwalnia Klienta z ewentualnej odpowiedzialno┼Ťci za stwierdzone szkody. Stwierdzone braki lub uszkodzenia zostan─ů odtworzone na koszt Klienta. W przypadku konieczno┼Ťci przeprowadzenia, w wyniku zniszczenia, jakichkolwiek prac remontowych Klient mo┼╝e zosta─ç obci─ů┼╝ony tak┼╝e kosztami wynajmu w okresie prac odtwórczych.
 5. W przypadku zagubienia kluczy Klient zostaje obci─ů┼╝ony kwot─ů 150 z┼é. 
 6. Prosimy o opuszczenie apartamentu w uzgodnionym dniu do godziny 10.00. W przypadku przed┼éu┼╝enia pobytu, bez wcze┼Ťniejszego uzgodnienia, Klient mo┼╝e zosta─ç obci─ů┼╝ony kosztami wynajmu za okres w jakim dodatkowo zajmowa┼é apartament, a w przypadku gdy nieuzgodniony pobyt uniemo┼╝liwia zaj─Öcie apartamentu przez kolejnego Klienta tak┼╝e kosztami dodatkowymi, wynikaj─ůcymi z niezrealizowanej umowy.
 7. Klucze zostaj─ů przekazane pracownikowi firmy zawsze w apartamencie po wcze┼Ťniejszym, telefonicznym ustaleniu godziny zako┼äczenia wynajmu i sprawdzeniu stanu apartamentu.
 8. Wcze┼Ťniejszy wyjazd Go┼Ťcia nie upowa┼╝nia do ┼╝─ůdania zwrotu op┼éaty za niewykorzystany pobyt.

Pobyt Go┼Ťci

Podczas pobytu prosimy Go┼Ťci o przestrzeganie poni┼╝szych zasad:

 1. W apartamencie mo┼╝e mieszka─ç maksymalnie tylko taka ilo┼Ť─ç osób jaka zosta┼éa przedstawiona w ofercie wynajmu.
 2. Pobyt zwierz─ůt musi by─ç uzgodniony z wynajmuj─ůcym.
 3. Prosimy o niepalenie wewn─ůtrz pomieszcze┼ä.
 4. Prosimy o zachowanie ogólnie przyj─Ötych norm zachowania spo┼éecznego w tym, w szczególno┼Ťci, ciszy nocnej (od godz. 22.00 do 6.00 ).
 5. Niezastosowanie si─Ö Klientów do powy┼╝szego mo┼╝e skutkowa─ç rozwi─ůzaniem umowy w trybie natychmiastowym. W takim przypadku Klientowi nie nale┼╝y si─Ö zwrot kosztów wynajmu.

Pozostałe ustalenia

 1. W przypadku gdy, z przyczyn obiektywnych, firma Apartamenty Bryza nie mo┼╝e wywi─ůza─ç si─Ö z umowy wynajmu, ma ona obowi─ůzek zaoferowa─ç Klientowi apartament w tym samym terminie o podobnym standardzie lub wy┼╝szym. Je┼╝eli Klient nie zaakceptuje zmiany zostaj─ů mu w trybie natychmiastowym zwrócone wszystkie wniesione op┼éaty lub, w przypadku pobytów skróconych, nale┼╝no┼Ťci za niewykorzystane dni.
 2. Prosimy Go┼Ťci o zg┼éaszanie wszystkich niedogodno┼Ťci w zwi─ůzku z pobytem w apartamentach, a tak┼╝e ewentualnych awarii i szkód.
 3. Biuro nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za drogocenne rzeczy, pieni─ůdze i dokumenty  pozostawione w apartamencie, a tak┼╝e za ewentualne uszkodzenia samochodu na miejscu parkingowym.
 4. Przedmioty osobistego u┼╝ytku pozostawione w apartamencie przez wyje┼╝d┼╝aj─ůcego Klienta zostan─ů odes┼éane na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji biuro przechowa przedmioty przez okres trzech miesi─Öcy, a nast─Öpnie przeka┼╝e je na cele charytatywne.
 5. Dane osobowe naszych Go┼Ťci zostan─ů nale┼╝ycie zabezpieczone i zostan─ů u┼╝yte wy┼é─ůcznie na potrzeby ┼Ťwiadczenia us┼éugi oraz w celu przesy┼éania pó┼║niejszych informacji marketingowych.

Regulamin pobytu zwierz─ůt w apartamentach firmy „Apartamenty Bryza”:

 1. Pobyt ze zwierz─Öciem jest mo┼╝liwy tylko w wyznaczonych apartamentach, po wcze┼Ťniejszym uzgodnieniu.
 2.  W  apartamentach mog─ů przebywa─ç tylko zwierz─Öta domowe (psy nieagresywne).  Pracownik mo┼╝e odmówi─ç przyj─Öcia zwierz─Öcia bez podania przyczyny.
 3. Koszt oraz mo┼╝liwo┼Ť─ç pobytu zwierz─Öcia w apartamencie jest ustalany przez pracownika Apartamenty „Bryza”
 4. Psy musz─ů by─ç wyprowadzane na smyczy i w kaga┼äcu, pod opiek─ů w┼éa┼Ťciciela b─ůd┼║ osoby upowa┼╝nionej.
 5. Prosimy o zabranie dla zwierzęcia kojca lub posłania.
 6. Je┼╝eli bielizna po┼Ťcielowa w mieszkaniu, w którym przebywa zwierz─Ö b─Ödzie przez nie zabrudzona (sier┼Ť─ç, b┼éoto) lub uszkodzona, w┼éa┼Ťciciel jest zobowi─ůzany do pokrycia kosztów nowego kompletu po┼Ťcieli w cenie 100z┼é /szt.
 7. W┼éa┼Ťciciele psów s─ů zobowi─ůzani do sprz─ůtania nieczysto┼Ťci po swoim zwierz─Öciu.
 8. Prosimy o niepozostawianie psów samych w mieszkaniu.
 9. Wszystkie szkody powsta┼ée podczas pobytu zwierz─Öcia b─Öd─ů wyceniane przez obs┼éug─Ö apartamentu, a ich kosztami b─Öd─ů obci─ů┼╝eni w┼éa┼Ťciciele.
 10. Za niepoinformowanie obs┼éugi  o posiadaniu zwierz─Öcia w pokoju, zostanie na┼éo┼╝ona kara w wysoko┼Ťci 300z┼é.

Życzymy naszym Klientom miłego wypoczynku w naszych apartamentach!